Indeks alfabetyczny

Spis treści

Adamiec Marek, O tolerancji, głupocie i dobrym samopoczuciu. Przegląd Polityczny, nr 30, 1996

Amsterdamski Piotr, Wybory, wybory, Exlibris, 12, 1991

Archiwa rodzinne copyright Małgorzata Łukasiewicz

Archiwa rodzinne

Bartoszewski Władysław, Dziennik z internowania. Jaworze 15.12.1981-19.04.1982, Świat Książki, Wwa 2006

Bereś Stanisław [pseudonim: Nowicki Stanisław], Pół wieku czyśćca. Rozmowy z Tadeuszem Konwickim. Londyn, Oficyna Wydawnicza, 1986

Blumsztajn Seweryn, Janka było jakoś dużo i głośno...; tekst dotąd niepublikowany

Bogucka Teresa, Połączyła nas czekolada, tekst dotąd niepublikowany

Borkowska Grażyna, Widzieć jasno, bez zachwytu , Kresy, nr 26, 1996

Brandys Marian, Dziennik (1978), Warszawa, Iskry, 1997

Bratkowski Piotr, Gdy zabrakło aniołów, Gazeta Wyborcza 14-15 lutego 1998

Bratkowski Stefan, Kawał polonistyki wyleciał w powietrze, Gazeta Wyborcza 1991 nr 180 s. 15

Chojan Marcin, Przyzwoitość i skuteczność, Dziś, nr 3, 1992

copyright Tomasz Michalak

Danilewicz Zielińska Maria, Mickiewicz osobliwie potraktowany „Kultura" nr 12/531 1991 r., Paryż

Dernałowicz Maria, Sztubacka książka, Warszawski Przegląd Książek, Res Publica 1991 nr 11/12 s. 95-98

Drewnowski Tadeusz, O Borowskim w stylu "Małej Kroniki" Kultura Niezależna 1988 nr 41 s. 128-129

Duriasz Józef, Całym sobą buntował się... , tekst dotąd niepublikowany

Fot. Andrzej Friszke, copyright FOTONOVA

Fot. Andrzej Friszke, zbiory Ośrodka KARTA

Fot. Erazm Ciołek copyright Erazm Ciołek

Fot. Grzegorz Boguszewski, copyright Grzegorz Boguszewski

fot. i copyright Zenon Pałka

Fot. Marcin Jabłoński, copyright Ośrodek KARTA

Fot. Marcin Jabłoński, zbiory Ośrodka KARTA

Fot. Tomasz Abramowicz, copyright Ośrodek KARTA

Fot. Tomasz Abramowicz, zbiory Ośrodka KARTA

Holzer Ryszard , Honor i powielacz, Gazeta Wyborcza, nr 242, 1995

Jan Olaszek, Jan Walc. Biografia opozycjonisty. wyd. Trzecia Strona, Warszawa 2018

Jan Olaszek,Jan Walc. Biografia opozycjonisty. wyd. Trzecia Strona, Warszawa 2018

Jan Olaszek, Wolny wałkowy, Więź, 2018

Jan Walc, Koncert Jankiela, „Polityka” 1976 nr 21

Jan Walc, Mała Apokalipsa i teatr ogromny program Teatru Ateneum, grudzien 1989

Jan Walc, Minister Wachowski, czyli większe zło, Życie Warszawy, 15 stycznia 1993

Jan Walc, Pan Tadeusz znowu wraca,

Jan Walc, Wstęp do Małej Apokalipsy „Kultura Niezależna” nr. 46, 1988

Kaniecki Przemysław, Jan Walc: w stronę nieodkrytej niecenzuralności, Konteksty nr 4, 2010

Karpiński Marek, Grand Walc Brillant, czyli dobre prawo felietonisty, Puls 1991 nr 5 s. 155-156

Koenigowa Celina, Budowanie Arki, Czas Kultury 1991 nr 34/35 s. 96-98

Komendant Tadeusz, Milcz Walcze, już nie walcz, Polityka 1991 nr 51/52 s. 32

Koźmiński Kazimierz, Wolność i „Pan Tadeusz”, Polityka nr 47, 1991

Krejći Milan, Wiedza nareszcie wyzwolona, Dziś 1992 nr 2 s. 143-145

Krzemiński Ireneusz, Kto następny czyli czystka niezależna. O szkicu Jana Walca „Mefisto z kwiatem glicynii”, Tygodnik Literacki 1990 nr 8 s. 1, 6

Lubelski Tadeusz, [posłowie do książki Jana Walca],Tadeusza Konwickiego przedstawianie świata, Warszawa 2010

Mariusz Władyszewski, Mówił nam o pokoleniu beatników..., tekst dotąd niepublikowany

Masłoń Krzysztof, Ostrym piórem, Rzeczpospolita nr 241, 1995

Meller Stefan, Czy Adam Mickiewicz zmanipulował Jana Walca?, Ex Libris 1991 nr 11 s. 2

My Wolna Wałkowa, Biuletyn Informacyjny nr 4, 1980

Odpowiedz na ankietę „W 10 lat po wydarzeniach marcowych” : Krytyka nr 1, 1978

Paczkowski Andrzej, Przypadek "Fausta", Rzeczpospolita nr 60, 2006

Sowiński Paweł, Jan Walc w pierwszej linii, Wolność i Solidarność nr. 4, 2012

Sowiński Paweł Nic nie wstrzyma ruchu wałka- wywiad z Zenonem Pałką, „Wolność i Solidarność” nr 4, Gdańsk, 2012

Szewc Piotr, Tryby Walca, Nowe Książki nr. 12, 1995

Sławiński Janusz , O publicystyce Jana Walca , tekst niepublikowany

Walc Jan, „Być świnią w maju”, Krytyka nr 26 , 1987, przedruk: Jan Walc, „Wielka choroba”, Warszawa 1992

Walc Jan, „Gdy ziemia nie jest już snem i śnić do końca nie można” , Kultura Niezależna nr. 37, 1988

Walc Jan, „Mój stary przyjaciel, który od lat dwunastu…” [tekst niedrukowany]

Walc Jan, AAA Poparcie zdecydowanie kupię, 19 sierpnia 1990, Wokanda, cykl felietonów : Z notatnika korespondenta wojennego, przedruk: "Ja tu tylko sprzątam", Warszawa 1995

Walc Jan, Akt oskarżenia, podpisane: Biuro Interwencyjne KSS "KOR", "Biuletyn Informacyjny" nr 5-6, 1979

Walc Jan, A mnie się marzy komunista, Głos nr 9, 1978

Walc Jan, Architekt Arki, Warszawa 1991

Walc Jan, Arka przymierza między dawnymi a młodszymi laty (Pan Tadeusz)rozdział 8 książki Architekt Arki

Walc Jan, A skądżeście, kawaliry, przyszli? , 28 lipca 1991, Wokanda, cykl felietonów: Z ekspertyz firmy konsultingowej, przedruk: Jan Walc, "Ja tu tylko sprzątam", W-wa, 1995

Walc Jan, A wiosny nie ma. Ciągle grudzień, 20 grudnia 1991, Życie Warszawy,, cykl felietonów: Nie do życia, przedruk : Jan Walc, "Ja tu tylko sprzątam", W-wa, 1995

Walc Jan, Biega, krzyczy pan Hilary , 11 sierpnia 1991, Wokanda

Walc Jan, Biuletyn Niezaleznego Drukarza nr 1 NOW-a, 1980

Walc Jan, Buddenbrookowie i hippisi (O pewnym spotkaniu w drugim obiegu), Puls, nr 59, Londyn listopad-grudzień 1992, przedruk : Jan Walc, "Ja tu tylko sprzątam", W-wa, 1995

Walc Jan, Buddenbrookowie i hippisi (O pewnym spotkaniu w drugim obiegu), Puls, nr 59, Londyn listopad-grudzień 1992, przedruk : Jan Walc,

Walc Jan, Byki – si, piłka – no!, 25 sierpnia 1991, Wokanda

Walc Jan, Chłop i żmija, 13 października 1991, Wokanda, cykl felietonów: Z ekspertyz firmy konsultingowej, przedruk: Ja tu tylko sprzatam, Warszawa 1995

Walc Jan, Chłop i żmija, 13 października 1991, Wokanda

Walc jan, Coś ty komunie zrobił, kapitanie, "Kultura Niezależna”, marzec 1985

Walc Jan, Czy kultura może wybić się na niezależność, "Kultura Niezależna" nr 3 1984, przedruk: Jan Walc, "Wybierane", Warszawa 1989

Walc jan, Czy kultura może wybić się na niezależność, Kultura Niezależna, nr 3/29; 1984

Walc Jan, Czy Polacy mogą wybić się na niepodległość? "Głos" nr 10 1979, przedruk: Jan Walc, "Wybierane", W-wa, 1989

Walc Jan, Dewałesizacja, 8 maja 1992, Życie Warszawy; cykl felietonów: Nie do życia, przedruk : Jan Walc, "Ja tu tylko sprzatam", Warszawa 1995

Walc Jan, Dlaczego wciąż powracamy do dyskusji o stalinizmie, Wokanda nr 4, 27 stycznia 1991

Walc Jan, Do ciebie zwracam się dziekanie, 23 września 1990, Życie Warszawy

Walc Jan, Gdzie ja oczy miałam!, 24 czerwca 1990, Wokanda, cykl felietonów: Z notatnika korespondenta wojennego, przedruk: "Ja tu tylko spratam" Warszawa 1995

Walc Jan,Gdzie ja oczy miałam!,24 czerwca 1992, Wokanda, cykl felietonów: Z notatnika korespondenta wojennego, przedruk : Jan Walc, "Ja tu tylko sprzątam", W-wa, 1995

Walc Jan, Heraklit z IFiSu, 25 listopada 1990, Wokanda, cykl felietonów : Z notatnika korespondenta wojennego, przedruk: "Ja tu tylko sprzatam", Warszawa 1995

Walc Jan, I ty zostaniesz populistą, 27 grudnia 1991, Życie Warszawy,

Walc Jan,I ty zostaniesz populistą, 27 grudnia 1992, Życie Warszawy, cykl felietonów : Nie do życia, przedruk : Jan Walc, "Ja tu tylko sprzątam", W-wa, 1995

Walc Jan, Ja doszedłem tam, dokąd szliśmy, Zapis nr 12, 1979

Walc Jan, Ja doszedłem tam, dokąd szliśmy; Zapis nr 12, 1979

Walc Jan, Ja doszedłem tam, dokąd szliśmy ; Zapis nr 12, 1979

Walc Jan, Ja już wygrałem: Jan Walc rozmawia z senatorem płockim, Warszawa 1995

Walc Jan, Ja tu tylko sprzątam , Warszawa 1995

Walc Jan, Jedność na normalność zdecydowanie zamienię, 16 grudnia 1990, Wokanda, cykl felietonów : Z notatnika korespondenta wojennego, przedruk: "Ja tu tylko sprzatam" Warszawa 1995

Walc Jan, Jeśli Boya nie ma, 21 sierpnia 1992, Życie Warszawy

Walc Jan, Jeśli Boya nie ma...,21 sierpnia 1992, Życie Warszawy, cykl felietonów: Nie do życia, przedruk : Jan Walc, "Ja tu tylko sprzątam", W-wa, 1995

Walc Jan, Kto i do czego jest Polsce potrzebny,

Walc Jan, Kto umarł w Stawisku?, Biuletyn Informacyjny, marzec 1980

Walc Jan, Kuroń do zupy, kucharka do rządu, 22 stycznia 1993, Życie Warszawy,; cykl felietonów: Nie do życia, przedruk : Jan Walc, "Ja tu tylko sprzątam", W-wa, 1995

Walc Jan, Kuroń do zupy, kucharka do rządu, 22 stycznia 1993, Życie Warszawy,; cykl felietonów: Nie do życia, przedruk : Jan Walc,

Walc Jan, Kuroń do zupy, kucharka do rządu, 22 stycznia 1993, Życie Warszawy

Walc Jan, List do mojego przyjaciela, naukowca, sekretarza, "Biuletyn Informacyjny” 1979 nr 2/28/, przedruk: Jan Walc, "Wybierane", W-wa, 1989

Walc Jan, List do mojego przyjaciela, naukowca i sekretarza, Biuletyn Informacyjny nr 2, 1978

Walc Jan, List do sekretarza naukowego PAN prof. dr hab. Zdzisława Kaczmarka , ?Kultura Niezależna? nr 11-12 lipiec-sierpień 1985

Walc Jan, List do Włodzimierza Marta, Krytyka, nr 17, 1984; przedruk: Jan Walc, "Wybierane", W-wa, 1989

Walc Jan, List do Włodzimierza Marta, Krytyka nr 17, 1984

Walc Jan, List do Włodzimierza Marta, Krytyka nr 2, 1978

Walc Jan, List do łączniczki Kamy, Biuletyn Informacyjny, nr 2/36, marzec 1980; przedruk: Jan Walc, Wybierane, W-wa, 1989

Walc Jan, Medaliony, "Krytyka” nr 1 / 1978

Walc Jan , Mefisto z kwiatem glicynii (notatki diaboliczne). Kultura Niezależna nr 48, 1989

Walc Jan, Milczenie wilków, 3 lipca 1992 Zycie Warszawy, cykl felietonów Nie do życia, przedruk :przedruk: Jan Walc, "Ja tu tylko sprzątam", W-wa, 1995

Walc Jan, Minister Wachowski, czyli większe zło, 15 stycznia 1993, Życie Warszawy

Walc Jan, Mowa obrończa, tekst nie drukowany, 1978

Walc Jan, My radzimy indywidualnie, 30 czerwca 1991, Wokanda, cykl felietonów: Z ekspertyz firmy konsultingowej, przedruk: Jan Walc, "Ja tu tylko sprzątam", W-wa, 1995

Walc Jan, Mówimy Płatek, a w domyśle Ciastoń, Zycie Warszawy, cykl felietonów Nie do życia, 14 lutego 1992., przedruk: Jan Walc, "Ja tu tylko sprzątam", W-wa, 1995

Walc Jan, Nie będzie Irak pluł nam w twarz, 16 września 1990, Wokanda

Walc Jan, Nie ma Marcela, 30 września 1990, Życie Warszawy

Walc Jan, Nie znałeś Panie, litości,"Biuletyn Informacyjny" nr 25, październik 1978

Walc Jan, Nobody is perfect, 2 grudnia 1990, Wokanda

Walc Jan, Obdżektor Gałuszko, posadzony za krzyż, 16 sierpnia 1992, Życie Warszawy, cykl felietonów: Nie do życia, przedruk: Jan Walc,

Walc Jan, Oda do młodości a la Życie Literackie,

Walc Jan, Oddam lewicę w dobre ręce, 14 kwietnia 1991, Wokanda, cykl felietonów: Z notatnika korespondenta wojennego, przedruk: Jan Walc, "Ja tu tylko sprzątam", W-wa, 1995

Walc Jan, Odpowiedź na polemikę z Wiktorem Kulerskim ,Nie dla mnie sznur samochodów - czyli zawodność potęgi smaku. Krytyka nr 19-20, 1985

Walc Jan, O metodach spędzania elity, 19 maja 1991, Wokanda, cykl felietonów : Z notatnika korespondenta wojennego, przedruk : Jan Walc, "Ja tu tylko sprzątam", W-wa, 1995

Walc Jan, Oprycznicy i rycerze Okrągłego Stołu, cykl felietonów, „Tak zwane mniejsze zło” ; Kultura Niezależna nr 49, marzec 1989; przedruk: Jan Walc, "Ja tu tylko sprzątam", Wwa 1995

Walc Jan, O smokach i samotności , 13 stycznia 1991, Wokanda

Walc Jan, Ostatnia kreska ratunku, 1 grudnia 1991, Wokanda, cykl felietonów : Z ekspertyz firmy konsultingowej, przedruk: "Ja tu tylko sprzatam", Warszawa 1995

Walc jan, O swoją milicję, Niezależność nr.63 czerwiec 1981

Walc Jan, Otwock, 7 maja, "Tygodnik Solidarność" nr 7, 1981

Walc Jan, Pamięci Jana Woreczki, „Głos” nr. 6 ; 1978 , przedruk: Jan Walc, "Wybierane", W-wa, 1989

Walc Jan , Pamięci Jana Woreczki, Głos nr.6,1978

Walc Jan, Pamięci Jana Woreczki, Głos nr. 6, 1978

Walc Jan, Patriotyzm WRON-y, czyli centralne nieporozumienie, 23 października 1992, Życie Warszawy

Walc Jan, Postaw czerwonego sukna, Krytyka nr 2, 1978

Walc Jan, Powracająca panna S., 17 lipca 1992, Życie Warszawy, cykl felietonów: Nie do życia, przedruk: Jan Walc, "Ja tu tylko sprzątam", W-wa, 1995

Walc Jan, Powtórka z Tymińskiego, 26 czerwca 1992, Życie Warszawy,, cykl felietonów : Nie do życia, przedruk : Jan Walc, "Ja tu tylko sprzatam" Warszawa 1995

Walc Jan, Pozostać sublokatorem, Krytyka nr 22, 1987

Walc Jan, Prawa człowieka i ubeka, 5 czerwca 1992, Życie Warszawy,, cykl felietonów : Nie do życia, przedruk : Jan Walc, "Ja tu tylko sprzątam" Warszawa 1995

Walc Jan, Przerywanie niechcianej drogi do Europy, 3 lutego 1991, Wokanda, cykl felietonów : Z notatnika korespondenta wojennego, przedruk: Jan Walc, "Ja tu tylko sprzątam", W-wa, 1995

Walc Jan, Płaszcz żołnierza polskiego, Jan Walc, Wielka Choroba, Warszawa 1992

Walc Jan,Roland i Magdalenka, 9 września 1990, Wokanda, cykl felietonów: Z notatnika korespondenta wojennego, przedruk: Jan Walc,

Walc Jan, Ruszamy z posad bryłę świata; in: Marzec 68`. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim. Wwa, Studencka Oficyna Wydawnicza Sowa, 1981

Walc Jan, Róbmy swoje, Kultura Niezależna nr 2, 1984

Walc Jan, Samotność dwóch oficerów, Tygodnik Mazowsze, nr 51, 28/02/1985

Walc Jan, Skrzywdzony i poniżony - Witold Rozwens przed sądem, "Biuletyn Informacyjny" nr.2/27, styczeń 1979

Walc Jan, Smutne oczy zawsze wzruszą?, 16 października 1992, Życie Warszawy, cykl felietonów: Nie do życia, przedruk: Jan Walc, "Ja tu tylko sprzątam", W-wa, 1995

Walc Jan, Sprawa sierżanta Michalskiego, "Biuletyn Informacyjny" nr 9, sierpień-wrzesien1978, przedruk: Jan Walc, Wybierane, W-wa, 1989

Walc Jan, Straty wojenne, 14 października 1990, Życie Warszawy

Walc Jan, Tadeusza Konwickiego przedstawianie świata Warszawa 2010

Walc Jan, Takiemu to dobrze - odpowiedź J. Walca na polemikę Sergiusza Kowalskiego - Ciszej nad tą trumną, Głos nr 14 /1979,

Walc Jan, Tak zwane mniejsze zło , Puls nr 56, 1992

Walc Jan, Teraz trzeba odwołać fachowca, 17 stycznia 1992, Życie Warszawy; cykl felietonów: Nie do życia, Jan Walc, "Ja tu tylko sprzątam", W-wa, 1995

Walc Jan, Trudny rachunek, Kultura Niezalezna nr. 50, 1989 przedruk: Jan Walc Wielka choroba, Warszawa 1992

Walc Jan, TW Szaweł czyli co Antoni ujrzał po drugiej stronie lustracji, 31 lipca 1992, Życie Warszawy,, cykl felietonów : Nie do życia, przedruk : Jan Walc, " Ja tu tylko sprzatam" Warszawa 1995

Walc Jan, Tysiąc koni przepuszczamy, a jednego zatrzymamy, 24 stycznia 1992, Życie Warszawy

Walc Jan, Unofficial publishing, Index of Censorship Journal, Volume 8, Issue 6, 1979

Walc Jan, Verdun, 26 sierpnia 1990, Wokanda, cykl felietonów : Z notatnika korespondenta wojennego, przedruk: „Ja tu tylko sprzątam” Warszawa 1995

Walc Jan, Wartości mojej młodości. Życie Warszawy, 8 stycznia 1993

Walc Jan, Widziałem łzy ruskiego cara, 23 października 1992, Życie Warszawy,cykl felietonów: Nie do życia, przedruk : Jan Walc, "Ja tu tylko sprzatam", Warszawa 1995

Walc Jan, Widzę strusia, 2 czerwca 1991, Wokanda

Walc Jan, Wielka choroba, Warszawa 1992

Walc Jan, W obronie poczętej nadziei , 11 listopada 1991, Wokanda, cykl felietonów: Z notatnika korespondenta wojennego, przedruk : Jan Walc, "Ja tu tylko sprzątam", W-wa, 1995

Walc Jan, W poszukiwaniu zaginionej lewicy, 17 czerwca 1990, Wokanda,

Walc Jan , Wszystkie drogi prowadza do reżimu, Wokanda, 1990, przedruk: Jan Walc, Ja tu tylko sprzątam Warszawa 1995

Walc Jan, Wybierane, Warszawa 1989

Walc Jan, Wy chcecie pieśni, pierwodruk (pod pseudonimem Lew Laicki): „Kultura Niezależna” nr 5 , 1984; przedruk w: Jan Walc, Wybierane, Warszawa 1989, przedruk: Jan Walc, Tadeusza Konwickiego przedstawienie świata (aneks), Warszawa 2010

Walc Jan, Wystarczy być albo nie być, 7 lipca 1991, Wokanda, cykl felietonów: Z ekspertyz firmy konsultingowej, przedruk: "Ja tu tylko sprzatam" Warszawa 1995

Walc Jan, Wściekłość i wrzask, 14 lipca 1991, Wokanda, cykl felietonów: Z ekspertyz firmy konsultingowej, przedruk: "Ja tu tylko sprzatam" Warszawa 1995

Walc Jan, Zbrodnia i brednia, 28 października 1990, Wokanda, przedruk : Jan Walc, "Ja tu tylko sprzątam", W-wa 1995

Walc Jan, Zdekomunizuj się sam, Wokanda, cykl felietonów : Z ekspertyz firmy konsultingowej, przedruk: "Ja tu tylko sprzatam", Warszawa 1995

Walc Jan, Z dziejów infamii w Polsce, Wokanda, 17 lutego 1991,przedruk: Jan Walc, "Ja tu tylko sprzątam", W-wa, 1995

Walc Jan, Śmiejmy się z głupich, choć i przewielebnych, 13 listopada 1992, Życie Warszawy, cykl felietonów : Nie do życia, przedruk : Jan Walc,"Ja tu tylko sprzątam", W-wa, 1995

Walc Jan, Życie wprawdzie... Wokanda, cykl felietonów : Z ekspertyz firmy konsultingowej, przedruk: „Ja tu tylko sprzatam”, Warszawa 1995

Witkowska Alina, Okiem młodego kombatanta, Polityka 1991 nr 40 s. 8

Woroszylski Wiktor, Jan Walc i Władysław Broniewski, Tygodnik Powszechny 1995 nr 33 s. 12

Życiorys (prawdziwy - tylko do użytku wewnętrznego) - nie publikowany

Indeks alfabetyczny