Indeks alfabetyczny

Drukowanie

My, Wolna Wałkowa


Choć pobity Zenon Pałka, nic nie wstrzyma ruchu wałka!


1978-1979, prawdopodobnie Konstancin k/Warszawy. Konspiracyjna drukarnia Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOW-a, Mirosław Chojecki i Konrad Bieliński [zdjęcie]


1978-1979, prawdopodobnie Konstancin k/Warszawy. Konspiracyjna drukarnia Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWa, Mirosław Chojecki [zdjęcie]


1978-1979, prawdopodobnie Konstancin k/Warszawy. Konspiracyjna drukarnia Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOW-a, Zenon Pałka i Wojciech Onyszkiewicz [zdjęcie]


1978-1979 Zenon Pałka i Jan Walc w drukarni. Autor zdjęcia nieznany [zdjęcie]


1979 Jan Walc w drukarni [zdjęcie]


Drukowanie
Drugi obieg

Indeks alfabetyczny