Indeks alfabetyczny

Blumsztajn Seweryn

My, Wolna Wałkowa


1980 październik, Warszawa, Bankiet w mieszkaniu Elżbiety i Pawła Bąkowskich z okazji 100 publikacji Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOW-a, od lewej: Seweryn Blumsztajn, Jan Walc, Mieczysław Grudziński, Przemysław Cieślak, Joanna Szczęsna [zdjęcie]


1980 październik, Warszawa, Bankiet w mieszkaniu Elżbiety i Pawła Bąkowskich z okazji 100 publikacji Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWa, od lewej: Jan Józef Lipski, Jan Walc, Seweryn Blumsztajn [zdjęcie]


1980 październik, Warszawa, Bankiet w mieszkaniu Elżbiety i Pawła Bąkowskich z okazji 100 publikacji Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWa, od prawej: Iwona Matuszek, Jan Zieliński [?], Roman Wojciechowski, Seweryn Blumsztajn, Mieczysław Grudzińskii


Seweryn Blumsztajn: Janka było jakoś dużo i głośno...


Nie znałeś Panie, litości


Jan Olaszek, ze wstępu do książki "Jan Walc. Biografia opozycjonisty" wyd. Trzecia Strona, Warszawa 2018


1981 Warszawa, 23 maja 1981 Spotkanie z okazji rozwiązania NOW-ej


Indeks alfabetyczny