Indeks alfabetyczny

NOW-a

My, Wolna Wałkowa


Mowa obrończa


Choć pobity Zenon Pałka, nic nie wstrzyma ruchu wałka!


1978-1979, prawdopodobnie Konstancin k/Warszawy. Konspiracyjna drukarnia Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOW-a, Mirosław Chojecki i Konrad Bieliński [zdjęcie]


1978-1979, prawdopodobnie Konstancin k/Warszawy. Konspiracyjna drukarnia Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWa, Mirosław Chojecki [zdjęcie]


1978-1979, prawdopodobnie Konstancin k/Warszawy. Konspiracyjna drukarnia Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOW-a, Zenon Pałka i Wojciech Onyszkiewicz [zdjęcie]


1978-1979 Zenon Pałka i Jan Walc w drukarni. Autor zdjęcia nieznany [zdjęcie]


1979 Jan Walc w drukarni [zdjęcie]


1980 październik, Warszawa, Bankiet w mieszkaniu Elżbiety i Pawła Bąkowskich z okazji 100 publikacji Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOW-a, od lewej: Seweryn Blumsztajn, Jan Walc, Mieczysław Grudziński, Przemysław Cieślak, Joanna Szczęsna [zdjęcie]


1980 październik, Warszawa Bankiet w mieszkaniu Elżbiety i Pawła Bąkowskich z okazji 100 publikacji Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWa, od lewej: Jan Walc, Roman Wojciechowski [zdjęcie]


1980 październik, Warszawa, Bankiet w mieszkaniu Elżbiety i Pawła Bąkowskich z okazji 100 publikacji Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWa, od lewej: Jan Walc, Joanna Szczęsna, Jan Strękowski, Eugeniusz Kloc [zdjęcie]


1980 październik, Warszawa, Bankiet w mieszkaniu Elżbiety i Pawła Bąkowskich z okazji 100 publikacji Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWa, od lewej: Jan Józef Lipski, Jan Walc, Seweryn Blumsztajn [zdjęcie]


1980 październik, Warszawa, Bankiet w mieszkaniu Elżbiety i Pawła Bąkowskich z okazji 100 publikacji Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWa, od prawej: Iwona Matuszek, Jan Zieliński [?], Roman Wojciechowski, Seweryn Blumsztajn, Mieczysław Grudzińskii


1981 Czerwiec Warszawa. Czesław Miłosz na spotkaniu z czytelnikami w mieszkaniu Bąkowskich, z lewej stoi Mirosław Chojecki, w środku Adam Michnik i Jan Walc [zdjęcie]


1981 Czerwiec Warszawa. Czesław Miłosz na spotkaniu z czytelnikami w mieszkaniu Bąkowskich, z prawej siedzi Mirosław Chojecki, w środku na podłodze Magdalena Bocheńska, za nią przy ścianie Magdalena Boguta, na lewo Piotr Bąkowski, Zofia Winawer i Jan Walc [zdjęcie]


1978-1979 Zenon Pałka i Jan Walc w drukarni. Autor zdjęcia nieznany


Każde niezależne działanie kogoś z naszego pokolenia - jest jeszcze jednym Waszym zwycięstwem


Jak to się zaczynało


1980, Biuletyn Niezaleznego Drukarza nr 1, My, Wolna Wałkowa


1981 Warszawa, 23 maja 1981 Spotkanie z okazji rozwiązania NOW-ej


Indeks alfabetyczny