Indeks alfabetyczny

IBL

Przemysław Kaniecki, Jan Walc: w stronę nieodkrytej niecenzuralności


["Ja tu tylko sprzątam": recenzja] Piotr Szewc, Tryby Walca


Paweł Sowiński, Jan Walc w pierwszej linii


Tadeusz Konwicki: Złapany za rękę przez Walca


Tadeusz Lubelski, [posłowie do książki Jana Walca "Tadeusza Konwickiego przedstawianie świata"]


1985 List do sekretarza naukowego PAN prof. dr hab. Zdzisława Kaczmarka


1973 interwencja Wydziału IV Departamentu III uniemożliwiająca przyjęcie na studium doktoranckie IBL


Tadeusza Konwickiego przedstawianie świata: [Wstęp] praca doktorska pod kierunkiem prof. Aliny Brodzkiej w IBL PAN, obroniona w 1977, wydana w 2010


Tadeusza Konwickiego przedstawianie świata: [rozdział I ] praca doktorska pod kierunkiem prof. Aliny Brodzkiej w IBL PAN, obroniona w 1977, wydana w 2010


Jan Olaszek, ze wstępu do książki "Jan Walc. Biografia opozycjonisty" wyd. Trzecia Strona, Warszawa 2018


Indeks alfabetyczny