Indeks alfabetyczny

Lipski Jan Józef

Jan Walc, List do Włodzimierza Marta [oraz polemika Wiktora Kulerskiego]


1980 październik, Warszawa, Bankiet w mieszkaniu Elżbiety i Pawła Bąkowskich z okazji 100 publikacji Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWa, od lewej: Jan Józef Lipski, Jan Walc, Seweryn Blumsztajn [zdjęcie]


Indeks alfabetyczny