Indeks alfabetyczny

Pałka Zenon

My, Wolna Wałkowa


Jan Walc, List do Włodzimierza Marta [oraz polemika Wiktora Kulerskiego]


Może i ty jechałeś tym tramwajem? Dokumenty Bezprawia. "Biała Księga"


Choć pobity Zenon Pałka, nic nie wstrzyma ruchu wałka!


1978-1979, prawdopodobnie Konstancin k/Warszawy. Konspiracyjna drukarnia Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOW-a, Zenon Pałka i Wojciech Onyszkiewicz [zdjęcie]


1978-1979 Zenon Pałka i Jan Walc w drukarni. Autor zdjęcia nieznany [zdjęcie]


Seweryn Blumsztajn: Janka było jakoś dużo i głośno...


1978-1979 Zenon Pałka i Jan Walc w drukarni. Autor zdjęcia nieznany


Indeks alfabetyczny