Indeks alfabetyczny

Szczęsna Joanna

1980 październik, Warszawa, Bankiet w mieszkaniu Elżbiety i Pawła Bąkowskich z okazji 100 publikacji Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOW-a, od lewej: Seweryn Blumsztajn, Jan Walc, Mieczysław Grudziński, Przemysław Cieślak, Joanna Szczęsna [zdjęcie]


1981 Warszawa, 23 maja 1981 Spotkanie z okazji rozwiązania NOW-ej


Jan Olaszek, Wolny wałkowy, Więź, 2018


Indeks alfabetyczny